Zboże rodzi się o blasku dnia,
a chleb w ciemności nocy...